Bezpieczny student | Wydział Historyczny

Bezpieczny student

Bezpieczny student

 

Każdy powinien być przygotowany na wypadek niebezpiecznych zdarzeń lub sytuacji, które w swych skutkach mogą nieść bezpośrednie zagrożenia dla naszego zdrowia i życia.

Wydarzenia na świecie skłaniają do uświadomienia sobie konieczności podjęcia podstawowych działań profilaktycznych zmniejszających skutki potencjalnych zagrożeń.

Należy przygotować się na wypadek zaistnienia różnych sytuacji aby wiedzieć jak postąpić.

       

1.W sytuacjach zagrażających  bezpieczeństwu, a w szczególności zdrowiu lub życiu, studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego powinni w pierwszej kolejności powiadomić Policję pod numerem telefonu 997 lub 112, a następnie poinformować władze Uczelni.

Do przypadków zagrażających naszemu bezpieczeństwu należy zaliczyć m. in. :

a/ używanie lub grożenie bronią lub materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi ,

b/ zachowania agresywne – słowne i fizyczne np. bicie , kopanie , szarpanie , popychanie itp. ,

c/ groźby pozbawienia życia lub zdrowia , użycia przemocy ,

d/ niszczenie pomieszczeń i ich wyposażenia ,

e/ powzięcie informacji o próbie samobójczej ,

f/ zabarykadowanie się w pomieszczeniach Uczelni ,

g/ otrzymywanie listów , e-maili , telefonów zawierających wszelkiego rodzaju groźby ,

h/ handel narkotykami i obecność dealerów na terenie Uczelni, a w szczególności na terenie Domów Studenckich.

 

2.Zgłaszając Policji, Straży Pożarnej lub innym służbom informację o powstałym zagrożeniu należy podać następujące dane :

a/ swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z jakiego się dzwoni ,

b/ miejsce zdarzenia  / dokładny adres : miejscowość , ulica , numer budynku , numer   

      pokoju , inne konkretne miejsce / oraz inne  wskazówki  np. gdzie znajduje się

      sprawca/y lub kierunek w którym oddalił się sprawca lub sprawcy itp. ,

c/ opis okoliczności zdarzenia w szczególności :

     - czy są ranni

     - czy ktoś zachowuje się agresywnie , atakuje inne osoby lub grozi atakiem ,

        zmusza inne osoby do określonego zachowania

     - przybliżona ilość osób uczestniczących w zdarzeniu

     - czy ktoś używa niebezpiecznego narzędzia lub ma ze sobą broń palną

     - udziel odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania operatora.

 

3.Podczas oczekiwania na przyjazd Policji postaraj się osobiście lub telefonicznie poinformować przedstawiciela Uczelni o zagrożeniu.

   

4. Należy zadbać o swoje bezpieczeństwo również w trakcie odpoczynku, a w szczególności w czasie imprez rozrywkowych poprzez :

- unikanie samotnych wyjść na imprezy,

- zastanowienie się czy wszystkie rzecz , które bierzesz na imprezę będą Ci potrzebne,

- ostrożność podczas zawierania nowych znajomości,

- nie opowiadaj o sobie zbyt dużo nowym znajomym przygodnie poznanym,

- nie zapraszaj zaraz po imprezie świeżo poznanych znajomych do domu / akademika,

- unikaj sytuacji odprowadzania do domu/akademika przez nieznajomego,

- spożywać należy tylko takie napoje, które widziałeś/aś na własne oczy podczas przygotowania lub  oryginalnie puszkowanych,

- nie pij pozostawionego na stoliku napoju jeśli wcześniej spuściłaś/eś go z oczu np. podczas

   tańca , wyjścia do toalety,

- nigdy nie daj się namówić na branie jakichkolwiek tabletek, pastylek, proszków czy innych

   substancji , szczególnie gdy proponują Ci to nowo poznane osoby.

 

5.We wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa na Uczelni / akademika / lub najbliższej okolicy  niezależnie czy jesteś obywatelem RP lub cudzoziemcem można zgłaszać się bezpośrednio do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem:

tel. 585233130, 585232112

e-mail ksb@ug.edu.pl

adres: Gdańsk ul. Bażyńskiego 8 budynek Rektoratu II piętro pok.215,216

 

6.Numery alarmowe :

a)      Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

b)      Policja 997

c)       Straż pożarna 998

d)      Pogotowie Ratunkowe 999

 

 

P A M I Ę T A J :

 

Przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa możesz uniknąć wielu przykrych zdarzeń lub zminimalizować ich skutki.

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 września 2017 roku, 13:00