fbpx Inauguracyjne posiedzenie Rady Wydziału Historycznego | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Inauguracyjne posiedzenie Rady Wydziału Historycznego

Inauguracyjne posiedzenie Rady Wydziału Historycznego

W piątek 26 listopada 2021 roku odbyło się inauguracyjne - w pełni stacjonarne - posiedzenie Rady Wydziału Historycznego, które na zaproszenie Dziekana Wydziału Historycznego uświetnił swoją osobą Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Jednym z punktów obrad było szkolenie dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji przygotowane i poprowadzone przez Panią Rzecznik ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi – dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, prof. uczelni. Szkolenie było przejawem realizacji „Strategii Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025” (Cel Strategiczny 3, działanie 4) oraz „Strategii Wydziału Historycznego UG na lata 2020-2025” (cel Strategiczny 3, cel operacyjny 3.4). Wystąpienie Pani Rzecznik – dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, prof. uczelni spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony członków Rady i wywołało ożywioną dyskusję. Mamy nadzieję, że wnioski wynikające ze szkolenia przyczynią się do przeciwdziałania - w jeszcze większym stopniu - możliwości wystąpienia różnych form dyskryminacji członków wspólnoty akademickiej na Wydziale Historycznym UG oraz do dalszego kształtowania postaw tolerancji i szacunku dla innych.  

 

123456
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 grudnia 2021 roku, 14:35