fbpx Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG

Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG

Informujemy, że na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonuje program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG.

 

Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG  umożliwia młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizacje staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie.
 
W konkursie może wziąć udział nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych lub badawczych, który:
 
1) posiada stopień doktora nadany w okresie do 7 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udział w Programie, oraz
 
2) uzyskał zaproszenie do odbycia stażu naukowego w jednym z ośrodków akademickich wymienionych w aktualnej edycji Global Ranking of Academic Subjects (ranking szanghajski)
 
Rozpoczęcie naboru wniosków: 05 listopada 2021
 
Ostateczny termin złożenia wniosków: 06 grudnia 2021, godz. 12:00
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 listopada 2021 roku, 10:03