fbpx Zapisy na wykłady ogólnouczelniane - semestr zimowy 2021/2022 | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane - semestr zimowy 2021/2022

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane - semestr zimowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 września 2021 r. o godz. 10.00 zostaną uruchomione elektroniczne zapisy na wykłady ogólnouczelniane. 

Zapisy zakończą się w dniu 26 września 2021 r. o godz. 10.00 (I tura zapisów). 

 

Druga tura zapisów, dla osób, które z różnych powodów nie zdążyły się zapisać, rozpocznie się 27 września 2021 r. o godz. 20.00, a zakończy 30 września 2021 r. o godz. 20.00

 

Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30h i można za nie uzyskać 2 punkty ECTS. Wykłady kończą się uzyskaniem zaliczenia z oceną. 

W roku akademickim 2021/2022 wykłady ogólnouczelniane realizowane są, tak jak w latach ubiegłych, w następujących terminach: poniedziałki, godz. 17.00 – 18.30 lub wtorki, godz. 8.00 – 9.30. 

Dokładna oferta wykładów wraz ze wskazaniem terminów znajduje się w załączniku.

 

Informacje o wykładach ogólnouczelnianych zamieszczone są również na stronie www Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane będą dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 

Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta. Wykłady odbywają się online. 

 

UWAGA: 

Studenci, którzy studiują równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 

Studenci, którzy: 

1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadawalających wyników w nauce, 

2) korzystają z długu punktowego ECTS, jeżeli dług ten dotyczy wykładu ogólnouczelnianego, 

3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych  

w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany. Wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie wykładów. 

 

Informuję, że powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 września 2021 roku, 13:03