fbpx Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach - wykłady online | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach - wykłady online

Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach - wykłady online

W imieniu organizatora: Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, a także Wydziału Historycznego UG oraz Wydziału Filologicznego UG serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu siedmiu wykładów online zatytułowanego "Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach".

Pierwszy wykład pt. "Gdańszczanina świat realny i wyobrażony w XVII wieku" wygłosi  prof. dr hab. Edmund Kizik, Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Historii UG oraz w Zakładzie Historii Pomorza w Instytucie Historii PAN, przewodniczący Rady Muzeum Gdańska. Jego specjalizacją są badania nad społeczną historią kultury regionu hanzeatyckiego od późnego średniowiecza do poł. XIX w., historia Gdańska oraz niemiecko-polskie związki kulturowe. Wykład zostanie wygłoszony 15 kwietnia o godz. 19.00.

Kolejne wykłady odbędą się 22 i 29 kwietnia, oraz 6, 14 i 27 maja oraz 6 czerwca.  Prelegentami z Wydziału Historycznego UG będą: dr hab. Wojciech Gajewski, prof. uczelni, dr hab. Katarzyna Mirgos, dr Zbigniew Landowski, dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. uczelni. Ponadto: dr inż. Zbyszek Dymarski z Wydziału Filologicznego UG i prof. Marzenna Jakubczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykład będzie można wysłuchać na kanale Facebook: https://www.facebook.com/events/281627436761711/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 kwietnia 2021 roku, 8:16