fbpx Święto Uniwersytetu Gdańskiego: przyznanie medali | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Święto Uniwersytetu Gdańskiego: przyznanie medali

Święto Uniwersytetu Gdańskiego: przyznanie medali

20 marca 2021 roku mija 51 rocznica powołania Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
W tym roku, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, nie mogliśmy świętować wspólnie. Jednak wcześniej, przy zachowaniu środków ostrożności, Rektor prof. Piotr Stepnowski podzielonym grupom zasłużonych pracowników Uniwersytetu wręczył medale 50-lecia, a laureatom nagród naukowych im. prof. Karola Taylora i dydaktycznych im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza wręczył statuetki. Uniwersytet Gdański przygotował dla Państwa film z tych małych uroczystości tak, abyśmy chociaż w taki sposób mogli wspólnie cieszyć się kolejną rocznicą.
 

 
Medale
 
Rektor prof. Piotr Stepnowski w uzgodnieniu z Dziekanami i społecznością wydziałów oraz jednostek przyznał osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego medale 50lecia. W ten sposób zamknął rok obchodów Jubileuszu 50lecia naszej Uczelni.
 
Medale otrzymali następujący pracownicy z Wydziału Historycznego UG:
 
 • prof. dr hab. Wojciech Bęben
 • prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
 • dr hab. Lech Czerniak, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
 • dr hab. Jacek Friedrich, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jan Iluk
 • dr hab. Marcin Kaleciński, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Eugeniusz Koko
 • prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski
 • prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski
 • prof. dr hab. Mieczysław Nurek
 • prof. dr hab. Zbigniew Opacki
 • prof. dr hab. Tadeusz Stegner
 • prof. dr hab. Błażej Śliwińki
 • prof. dr hab. Witold Świętosławski
W uroczystości przyznania medali uczestniczył Dziekan Wydziału Historycznego UG dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. uczelni.
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim zasłużonym pracownikom!
 
Nagrody
 
Podczas Święta wręczane są Nagrody Naukowe im prof. Karola Taylora nauczycielom akademickim przyznawane za wyróżniające osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe (indywidualne i zespołowe) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Nagrody te wręczała Prorektor prof. UG Anna Jurkowska - Zeidler.  Z kolei Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński wręczył nagrody "Nauczyciel Roku" przyznawane za osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom akademickim UG.
 
Nagrodą Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2021 została odznaczona dr Anna Sobecka z Wydziału Historycznego. Serdecznie gratulujemy!
 
 
Pamięć
 
Tradycyjnie, w dniu poprzedzającym Święto Uniwersytetu Gdańskiego Rektor i Prorektorzy odwiedzili groby ś. p. Rektorów Uniwersytetu Gdańskiego i uczcili w ten sposób pamięć Wszystkich, którzy naszą Uczelnię tworzyli i pracowali na Jej rzecz.
 

Tekst za: https://ug.edu.pl/news/pl/958/swieto-uniwersytetu-gdanskiego-transmisja

Prof. dr hab. Wojciech BębenDr hab. Lech Czerniak, prof. uczelniProf. dr hab. Wiesław DługokęckiDr hab. Jacek Friedrich, prof. uczelniProf. dr hab. Jan IlukDr hab. Marcin Kaleciński, prof. uczelniProf. dr hab. Krzysztof Maciej KowalskiProf. dr hab. Andrzej Piotr KowalskiProf. dr hab. Eugeniusz KokoProf. dr hab. Mieczysław NurekProf. dr hab. Tadeusz StegnerProf. dr hab. Witold Świętosławski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 kwietnia 2021 roku, 14:12