fbpx Prof. Wiktor Horobec gościem Wydziału Historycznego UG | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Prof. Wiktor Horobec gościem Wydziału Historycznego UG

Prof. Wiktor Horobec gościem Wydziału Historycznego UG

W lutym i marcu 2021 r. Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt gościć Laureata Nagrody im. I. Wyhowskiego z 2020 r., Prof. dra hab. Wiktora Horobca z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Opiekunem naukowym naszego gościa jest dr hab. Magdalena Nowak, prof. uczelni. Mamy nadzieję, że pobyt Pana Profesora w naszej uczelni okaże się przyjemny i owocny.

Prof. Horobec jest znanym w międzynarodowym środowisku naukowym i doświadczonym badaczem-historykiem i pedagogiem. Pracę w swojej macierzystej placówce badawczej łączy z współpracą z wiodącymi ukraińskimi uniwersytetami: Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Akademią Kijowsko-Mohylańską.

Działalność naukowa Profesora Horobca przebiega w ścisłej współpracy z kolegami z Polski. W celu popularyzacji wspólnej ukraińsko-polskiej historii i przezwyciężania w społeczeństwie mitów i stereotypów ideologii imperialnej i radzieckiej opublikował serię książek popularnonaukowych: „Ukraina: Unia Lubelska i narodziny nowej ojczyzny” (2009), „Ukraina: od Reform Kozackich Stefanа Batorego do zdobycia przez Sahajdacznego Kaffy, 1578-1616” (2010), „Ukraina: Wojny Kozackie 1618-1638” (2011) i innych. Był jednym z autorów i redaktorów (wraz z Vladimirem Panchenko i Yurijem Shapovalem) książki „Wojna a pokój. Ukraińcy i Polacy: bracia/wrogowie, sąsiedzi ... ”(2004), wydanej w języku ukraińskim i polskim, mającej silny wpływ na kształtowanie tolerancyjnego postrzegania polskiej historii przez społeczeństwo ukraińskie.

W 2002 r. uczestniczył w realizacji projektu „Świadectwa minionych wieków”, którego efektem była publikacja książki "Ugody polsko-ukraińskie w XVI wieku” (Kraków 2002). Jako szef grupy ukraińskiej w ramach międzynarodowego zespołu brał udział w pisaniu tekstów do książki „Monarchia i Rzeczpospolita. Fragmenty rozbitego lustra Historia Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy w epoce nowożytnej” – pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego a zainicjowanej przez Zgromadzenie Międzyparlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Werchownej Rady Ukrainy.

W latach 2003–2013 jako Kierownik Zakładu Historii Społecznej zainicjował serię międzynarodowych seminariów naukowych w celu omówienia problemów związanych z układem społecznym średniowiecznej i wczesno-nowożytnej Ukrainy, Rzeczypospolitej oraz ogólnie Europy Środkowej i Wschodniej. W ich spotkaniach uczestniczyli zarówno historycy z Ukrainy, jak i czołowi badacze z uniwersytetów w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznania, Torunia itp.

W 2019 r. zainicjował i zorganizował wraz z Instytutem Polskim w Kijowie międzynarodową konferencję naukową z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej „Wolni z wolnymi, równi z równymi. Unia Lubelska w 1569 roku w historii Europy Środkowo-Wschodniej”, która stała się pierwszym na terenach Ukrainie forum naukowym poświęconym wydarzeniom z 1569 roku.

Brał czynny udział w obchodach 350 i 360 rocznicy Unii Hadziackiej, między innym  w zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej UW konferencji „Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658-2018» (Hadziacz, 2018) oraz konferencji z okazji 360. rocznicy podpisania traktatu hadziackiego w 1658 r. zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej UW, Fundację Instytut Studiów Wschodnich przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji cywilnej” (Kijów, 2018).

W ramach pobytu w Gdańsku prof. Horobec będzie realizował badania do projektu poświęconego wpływowi tradycji Rzeczypospolitej na instytucje społeczne państwa kozackiego, druga połowa XVII - XVIII w. Rezultatem projektu będzie monografia.

1

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lutego 2021 roku, 10:32