fbpx Rafał Kubicki z tytułem profesora nauk humanistycznych | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Rafał Kubicki z tytułem profesora nauk humanistycznych

Rafał Kubicki z tytułem profesora nauk humanistycznych

Na mocy postanowienia z dnia 20 stycznia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. Rafałowi Kubickiemu tytuł profesora nauk humanistycznych.

Prof. Kubicki jest pracownikiem Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w badaniach nad historią Kościoła w średniowieczu, zwłaszcza monastycyzmu, dziejów społeczno-gospodarczych władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwa późnośredniowiecznego oraz struktur wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym.

Gratulacje dla Pana Profesora!

rk

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 lutego 2021 roku, 10:09