fbpx Zmiany nazw stanowisk i obowiązków Prodziekanów Wydziału | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Zmiany nazw stanowisk i obowiązków Prodziekanów Wydziału

Zmiany nazw stanowisk i obowiązków Prodziekanów Wydziału

W związku ze zmianą zakresów obowiązków Prorektorów dokonaną przez Jego Magnificencję Rektora UG - prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego z dniem 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają również nazwy stanowisk i zakresy obowiązków Prodziekanów na Wydziale Historycznym UG:

Imię i nazwisko 

Nazwy stanowisk Prodziekanów obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.

Nazwy stanowisk Prodziekanów obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. uczelni 

Prodziekan ds. Nauki  

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  

dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. uczelni  

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia  

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia 

dr Anna Sobecka  

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju 

Prodziekan ds. Studentów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:46