fbpx Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza | Wydział Historyczny

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza | Wydział Historyczny

Tematyka badań Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 17:07

Prusy przedkrzyżackie, historia społeczno-gospodarcza władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, rzemiosło miejskie, osadnictwo wiejskie na Pomorzu Gdańskim i w Prusach Krzyżackich, społeczności miejskie strefy bałtyckiej i hanzeatyckiej, Nowa Marchia i Inflanty w średniowieczu, monastycyzm średniowieczny (zakony mnisze i mendykanckie).

tekst4

Pracownicy

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 października 2019 roku, 22:24

Doktoranci

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 października 2019 roku, 22:40

Maciej Badowicz temat pracy doktorskiej: Ludolf König (1280/90-1347). Wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Wacław Kulczykowski temat pracy doktorskiej: Obiekty hydrotechniczne w dolnym biegu rzeki Osy do XIX w.

Łukasz Sobczak tematyka pracy doktorskiej: Drogi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (XIII - 1. połowa XIV w.)

Grzegorz Woliński temat pracy doktorskiej: Komturstwo tucholskie (1330-1454). Przestrzeń – gospodarka - społeczeństwo

Krzysztof Wroński temat pracy doktorskiej: Architektura obronna joannitów na terenie baliwatu brandenburskiego od pierwszej połowy XIV w. do początków XVII w. (do 1618 r.). Forma i funkcje