Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza | Wydział Historyczny

Tematyka badań Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 22 września 2018 roku, 11:53

Prusy przedkrzyżackie, historia społeczno-gospodarcza władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, osadnictwo wiejskie na Pomorzu Gdańskim i w Prusach Krzyżackich, społeczności miejskie strefy bałtyckiej i hanzeatyckiej, monastycyzm średniowieczny (zakony mnisze i mendykanckie)

tekst4

Pracownicy

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 17 listopada 2018 roku, 22:04

Doktoranci

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 maja 2019 roku, 22:07

Maciej Badowicz tematyka pracy doktorskiej: Ludolf König (1280/90-1347). Wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Aleksandra Girsztowt, Rzemiosło miejskie w średniowiecznym Malborku do połowy XV w., obrona 2019 r.

Wacław Kulczykowski tematyka pracy doktorskiej: Obiekty hydrotechniczne w dolnym biegu rzeki Osy do XIX w.

Łukasz Sobczak tematyka pracy doktorskiej: Drogi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (XIII - 1. połowa XIV w.)

Grzegorz Woliński tematyka pracy doktorskiej: Komturstwo tucholskie (1330-1454). Przestrzeń – gospodarka - społeczeństwo

Krzysztof Wroński tematyka pracy doktorskiej: Architektura obronna joannitów na terenie baliwatu brandenburskiego od pierwszej połowy XIV w. do początków XVII w. (do 1618 r.). Forma i funkcje