Zakład Epoki Kamienia | Wydział Historyczny

Zakład Epoki Kamienia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 15:24
chauvet 2

Kierownik: dr Joanna Pyzel
Profesorowie: Prof. dr hab. Lech Czerniak
Adiunkci: dr Marcin Wąs, dr Tomasz Chmielewski, dr Bartosz Józwiak

Problematyka badawcza:
paleolit i mezolit Pomorza Wschodniego
neolityzacja Niżu środkowoeuropejskiego
geneza i rozwój zjawiska subneolitu wschodnioeuropejskiego
neolit Anatolii

Pracownicy:

shadow biogr ex trawel
Prof. dr hab. Lech Czerniak, pok. 27; e-mail: lech.czerniak@ug.edu.pl

Pyzel biogr ex trawel
Dr Joanna Pyzel, pok. 25; e-mail: joanna.pyzel@univ.gda.pl

shadow ex ex 1 trawel
Dr. Marcin Wąs, pok. 26; e-mail: hismw@ug.edu.pl

chmiel biogr ex trawel
Dr Tomasz Chmielewski, pok. 25; e-mail: tomasz.chmielewski@ug.edu.pl

shadow biogr ex trawel
Dr Bartosz Józwiak, pok. 25; e-mail: