fbpx Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 lutego 2020 roku, 11:23
turniej

Kierownik: Prof. dr hab. Witold Świętosławski
Profesorowie uczelni: Dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG
Adiunkci: Dr Joanna Dąbal, Dr Arkadiusz Koperkiewicz
mgr Karolina Czonstke - pracownik badawczy
mgr Bartosz Świątkowski - pracownik badawczy

Problematyka badawcza:
Studia nad kulturą materialną państwa krzyżackiego w Prusach
Praktyki pogrzebowe we wczesnym średniowieczu
Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym Europy i Azji
Studia nad dziejami i kultrą średniowiecznych ludów Wielkiego Stepu
Archeologia miast

Pracownicy:

Swietoslawski
Prof. dr hab. Witold Świętosławski, pok. 24 A; e-mail: w.swietoslawski@ug.edu.pl
Shadow
Dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG, pok. 20, tel. 585233715
Koperkiewicz
Dr Arkadiusz Koperkiewicz, pok. 24; e-mail: arkadiusz.koperkiewicz@ug.edu.pl
dabal
Dr Joanna Dąbal, pok. 24; e-mail: joanna.dabal@ug.edu.pl
Czonstke
mgr Karolina Czonstke, e-mail:
Swiatkowski
mgr Bartosz Świątkowski, e-mail: