Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności | Wydział Historyczny

Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 15:21
turniej

Kierownik: Prof. dr hab. Witold Świętosławski
Adiunkci: Dr Joanna Dąbal, Dr Arkadiusz Koperkiewicz

Problematyka badawcza:
Studia nad kulturą materialną państwa krzyżackiego w Prusach
Praktyki pogrzebowe we wczesnym średniowieczu
Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym Europy i Azji
Studia nad dziejami i kultrą średniowiecznych ludów Wielkiego Stepu
Archeologia miast

Pracownicy:

swiętosławski biogr ex trow
Prof. dr hab. Witold Świętosławski, pok. 24 A; e-mail: swietoslawski@op.pl

shadow biogr ex trow
Dr Arkadiusz Koperkiewicz, pok. 24; e-mail: arkadiusz.koperkiewicz@ug.edu.pl

shadow biogr ex trow
Dr Joanna Dąbal, pok. 24; e-mail: joannadabal@gazeta.pl