Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej | Wydział Historyczny

Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 15:35
ptolemais

Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Machajewski
Profesorowie: Prof. dr hab. Waldemar Ossowski
Adiunkci: Dr Anna Strobin, Dr Katarzyna Ślusarska

Problematyka badawcza:
Rozwój społeczności międzymorza bałtycko-pontyjskiego w epoce brązu
Metalurgia i obrzędowość społeczności epoki brązu na terenie wschodnioeuropejskiego stepu w III i II tys. BC
Społeczności barbarzyńskie w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów na terenie Barbaricum

Południowo-zachodnia strefa basenu Morza Bałtyckiego u schyłku starożytności


Pracownicy:

shadow biogr ex trowel
Prof. dr hab. Henryk Machajewski, pok. 21; e-mail: henmah@amu.edu.pl

shad biogr ex trow
Prof. dr hab. Waldemar Ossowski, pok. ; e-mail:

shad biogr ex trow
Dr Anna Strobin, pok. 21; e-mail: anna.strobin@ug.edu.pl

slusarska bio ex trow
Dr Katarzyna Ślusarska, pok. 20; e-mail: katarzyna.slusarska@ug.edu.pl