Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału


Wybrane Uchwały Rady Wydziału Historycznego
 
Numer uchwały Data uchwały Tytuł
uchwały
Treść uchwały
2019
1/09-2/WH/2019 27.09.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
7.2/09-2/WH/2019 27.09.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
4.1/09/WH/2019 13.09.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
4.2/09/WH/2019 13.09.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
4.3/09/WH/2019 13.09.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
1/07/WH/2019 05.07.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
2/07/WH/2019 05.07.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
3/07/WH/2019 05.07.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
4/07/WH/2019 05.07.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5.1/07/WH/2019 05.07.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5.2/07/WH/2019 05.07.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5.3/07/WH/2019 05.07.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5.1/06/WH/2019 07.06.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5.2/06/WH/2019 07.06.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
1/05/WH/2019 17.05.2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Joannie Nowak
2/05/WH/2019 17.05.2019 w sprawie przyznania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
3.1/05/WH/2019 17.05.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
3.2/05/WH/2019 17.05.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5/05/WH/2019 17.05.2019 w sprawie przyjęcia programów studiów na rok akademicki 2019/2020
1/04/WH/2019 12.04.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Rafałowi Kubickiemu
1a/04/WH/2019 12.04.2019 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych dr. hab. Rafałowi Kubickiemu
2/04/WH/2019 12.04.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Tomaszowi Torbusowi
2a/04/WH/2019 12.04.2019 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych dr hab. Tomaszowi Torbusowi
8.1/04/WH/2019 12.04.2019 w sprawie sprawozdania Wydziałowej Komisji do spraw HR Excellance in Reserach
1/03-2/WH/2019 29.03.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu
1a/03-2/WH/2019 29.03.2019 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznychdr. hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu
2/03-2/WH/2019 29.03.2019 w sprawie wniosku o powołanie Komisji Wydziałowej w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Rafałowi Kubickiemu
3/03-2/WH/2019 29.03.2019 w sprawie wniosku o powołanie Komisji Wydziałowej w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Tomaszowi Torbusowi
5.1/03-2/WH/2019 29.03.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5.2/03-2/WH/2019 29.03.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5.3/03-2/WH/2019 29.03.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
5.4/03-2/WH/2019 29.03.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
2/03-1/WH/2019 15.03.2019 w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu
3.1/03-1/WH/2019 15.03.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
3.2/03-1/WH/2019 15.03.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
3.3/03-1/WH/2019 15.03.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
1/02/WH/2019 22.02.2019
w sprawie nadania dr Andrzejowi Drzewieckiemu stopnia doktora habilitowanego
1a/02/WH/2019 22.02.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
1b/02/WH/2019 22.02.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  
2.8/02/WH/2019 22.02.2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG  

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Październik 2018 - 11:13; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 3. Czerwiec 2020 - 23:26; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski