fbpx Studia doktoranckie | Wydział Historyczny

Studia doktoranckie | Wydział Historyczny

Studia doktoranckie

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 października 2019 roku, 11:51

Pierwsze Studia Doktoranckie Historii powstały w 1994 roku z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Iluka w Instytutcie Historii, którego Rada Naukowa posiadała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.  Na pierwszy rok przyjęto wówczas 20 osób. Dwa lata później kierownictwo objął prof. dr hab. Błażej Śliwiński. Pełniąc tę funkcję przez 11 lat, nadał studiom kształt organizacyjny, który z niewielkimi zmianami przetrwał do dnia dzisiejszego. W roku akademickim 2007/2008 studiami kierowała prof. UG dr hab. Beata Możejko, a po utworzeniu Wydziału Historycznego, jego  prodziekan ds. nauki - prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski.

W 2013 roku Rada Wydziału Historycznego otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie historii sztuki, w 2014 roku w zakresie archeologii. Dzięki temu od 1 października 2013 r. zaczęły funkcjonować Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki, a od 1 października 2015 r. Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii.

Obecnie, na czteroletnich studiach doktoranckich studiuje 128 osób, uczestnicząc w 340 godzinach obligatoryjnych i fakultatywnych zajęć z zakresu nauk humanistycznych, realizując swoje zainteresowania badawcze na 41 seminariach doktorskich. Opisany cykl kształcenia odpowiada 45 punktom ECTS.  

Od 2019 r. studia doktoranckie funkcjonują w formie szkół doktorskich. 

Wyniki w nauce, działalność dydaktyczna i organizacyjna, a przede wszystkim postępy w pracy badawczej  mierzone recenzowanymi publikacjami naukowymi są podstawą do ubiegania się doktorantów Wydziału Historycznego o stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stypendium dla najlepszych doktorantów, a także o nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i nagrodę ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słuchacze znajdujący się w trudnej sytuacji socjalnej mogą wnioskować o pomoc materialną.   

W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania studiów doktoranckich stopień doktora nauk humanistycznych uzyskało  ponad 190 osób.

 

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:
 
w czwartki ( 24 października, 7 i 21 listopada, 5 i 19 grudnia, 16 i 30 stycznia)
w godz. 16.00-18.00, pok. 2.59 na W. Historycznym UG, ul. Wita Stwosza 55
 
Wyjątkowo 24 pażdziernika 2019 r. dyżur odbędzie się w Instytucie Historii Sztuki w Gdańsku na ul. Bielańskiej 5, pok. 63.