Domy studenckie | Wydział Historyczny

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2017/2018 (dla studentów I roku studiów I stopnia)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 roku, 14:50

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 czerwca 2017 roku, 7:44

DOMY STUDENCKIE 2017/2018 - informacje

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 kwietnia 2017 roku, 13:22

 


Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

 do dnia 22 sierpnia 2017 roku,

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia

 do dnia 22 września 2017 roku,

c) studenci wyższych lat studiów                                  

 do dnia 25 czerwca 2017 roku.


 Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, pokój 2.57 (I piętro). Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia:

 

a) 5 września 2017 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,

b) 27 września 2017 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,

c) 3 lipca 2017 roku

 

 dla studentów wyższych lat studiów.