Domy studenckie | Wydział Historyczny

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2018/2019 (dla studentów I roku studiów I stopnia)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 sierpnia 2018 roku, 11:12

Wykaz studentów którym przyznano miejsce w DS (starsze roczniki)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 czerwca 2018 roku, 11:49

DOMY STUDENCKIE 2018/2019 - informacje

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 9:34

 Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia do dnia 24 sierpnia 2018 roku,
b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia do dnia 27 września 2018 roku,
c) studenci wyższych lat studiów do dnia 22 czerwca 2018 roku.

 

 

 Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, pokój 2.57 (I piętro). Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia:

 

a) 5 września 2018 roku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
b) 28 września 2018 roku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,
c) 3 lipca 2018 roku dla studentów wyższych lat studiów.