Domy studenckie | Wydział Historyczny

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku, 11:03

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2019/2020
 
L.p. Nr indeksu DS nr:
1. 265084 5
2. 247920 6
3. 254353 6
4. 244676 6
5. 223807 3
6. 254391 3
7. 232455 11
8. 260550 10
9. 254455 4
10. 239774 10
11. 254302 4
12. 260585 5
13. 260629 3
14. 260553 5

 

DOMY STUDENCKIE 2019/2020 – terminy składania wniosków

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 marca 2019 roku, 14:04

 Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia do dnia 23 sierpnia 2019 roku,
b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia do dnia 27 września 2019 roku,
c) studenci wyższych lat studiów do dnia 19 czerwca 2019 roku.

 

 

 Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, pokój 2.34 (I piętro). Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia:

 

a) 6 września 2019 roku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
b) 30 września 2019 roku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,
c) 3 lipca 2019 roku dla studentów wyższych lat studiów.
 

 

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2018/2019 (dla studentów I roku studiów I stopnia)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 sierpnia 2018 roku, 11:12

Wykaz studentów którym przyznano miejsce w DS (starsze roczniki)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 czerwca 2018 roku, 11:49