Studia I stopnia | Wydział Historyczny

Plany zajęć semestr zimowy rok akademicki 2017/2018

czwartek, 7 grudnia 2017 roku, 13:41

STUDIA STACJONARNE      

     Historia

Rok studiów  Plan zajęć Data aktualizacji
                 Rok I 23.10.2017r.
                 Rok II 20.10.2017r.
                 Rok III 10.11..2017r..

 

      Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                Rok I 10.10.2017r.
                Rok II 10.10.2017r.
                Rok III 10.10.2017r.

   

       Niemcoznawstwo

Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                Rok I 7.12.2017r.
                Rok II 4.12.2017r..
                Rok III 6.10.2017r.
      Religioznawstwo
            Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
               Rok I   2017r.
               Rok II

2.10.2017r.

               Rok III 10.10.2017r.
      Archeologia
Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                 Rok I

27.09.2017

                 Rok II

27.09.2017

                 Rok III

28.09.2017

      Etnologia
Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                 Rok I 20.10.2017
                 Rok II 20.10.2017
                 Rok III 20.10.2017
      Historia sztuki
Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                 Rok I 27.09.2017
                 Rok II 27.09.2017
                 Rok III 27.09.2017

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Historia sztuki

Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
Rok III 10.02.2015

Historia 

Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji

Rok I

                     17.11.2017r
Rok II HSNL I rok 17.11..2017r.
Rok III HSNL I rok 17.11.2017r.