Studia I stopnia | Wydział Historyczny

Plany zajęć semestr letni rok akademicki 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 maja 2018 roku, 11:08

STUDIA STACJONARNE      

     Historia

Rok studiów  Plan zajęć Data aktualizacji
                 Rok I 7.03.2018.
                 Rok II 14.03.2018
                 Rok III 7.03.2018

 

      Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                Rok I 26.02.2018
                Rok II 22.02.2018
                Rok III 7.03.2018

   

       Niemcoznawstwo

Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                Rok I 7.03.2018
                Rok II 22.02.2018
                Rok III 21.02.2018
      Religioznawstwo
            Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
               Rok I    
               Rok II

21.02.2018

               Rok III 7.03.2018
      Archeologia
Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                 Rok I

09.02.2018

                 Rok II

09.02.2018

                 Rok III

09.02.2018

      Etnologia
Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                 Rok I 09.02.2018
                 Rok II 09.02.2018
                 Rok III 09.02.2018
      Historia sztuki
Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
                 Rok I 08.02.2018
                 Rok II 08.02.2017
                 Rok III 08.02.2017

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Historia sztuki

Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji
Rok III 10.02.2015

Historia 

Rok studiów Plan zajęć Data aktualizacji

Rok I

                     8.05.2018
Rok II HSNL I rok 2.03.2018
Rok III HSNL I rok 2.03.2018