7 numer czasopisma "Progress" - zgłoszenia

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 7 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim. Publikacja jest bezpłatna a czasopismo ma formę papierową i elektroniczną. 

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna od najbliższego numeru znajdzie się na Platformie Czasopism UG.

 

Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 5 lat po obronie doktoratu) z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. 

 

Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MNiSW za publikacje w czasopiśmie "Progress" przyznawanych jest 5 pkt.

Termin nadsyłania artykułów mija 10 grudnia 2019 roku a planowany termin ukazania się czasopisma to koniec czerwca 2019 roku.

Wszelkie informacje związane z  wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://zatokanauki.pl/dla-autorow/

artykuły należy wysłać na adres dominik.bien@ug.edu.pl.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

 

Z poważaniem,

 

Dominik Bień

Redaktor naczelny

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Październik 2019 - 08:17; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Październik 2019 - 08:17; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski