Sprawozdanie końcowe 2017 r.

Do dnia 15 stycznia 2018 r. należy złożyć w  dziekanacie pok. 2.28 sprawozdanie z rozliczenia środków przyznanych w ramach badań młodych naukowców.Wzór sprawozdania w załączeniu(sprawozdanie podpisuje doktorant i promotor).

Druk sprawozdania

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Grudzień 2017 - 14:34; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Grudzień 2017 - 14:34; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra