fbpx Pracownia Informatyczna | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Pracownia Informatyczna

Pracownia Informatyczna 2.54

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 października 2021 roku, 10:07

Ważne komunikaty:
UWAGA DOKTORANCI! Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana o nr 4/19, przed każdym zakupem sprzetów elektornicznych i informatycznych oraz akcesorów należy skonsultować to ze Specjalistą ds. Informatyki na Wydziale Historycznym.
Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 15.10.2021 r., pracownia informatyczna jest nieczynna od godziny 13:00, w związku z powyższym uprzejmie proszę, aby problemy informatyczne w tych terminach kierować do Centrum Informatycznego UG (58 523 25 88, help@ug.edu.pl) lub w sprawach pilnych do Dziekanatu.

Szanowni Państwo,

w celu skontaktowania się:

  • proszę o pozostawienie wiadomości e-mail z opisem problemu/potrzeby oraz numerem tel. do kontaktu: patryk.poborski@ug.edu.pl
     
  • kontakt poprzez aplikację MS Teams - istnieje możliwość udostępnienia przez Państwo swojego ekranu i pomocy zdalnej
     
  • telefon pod nr. wew. 22 37

Zapraszam do kontaktu!


 

infolinia

 


 

Przydatne informacje dot. nauczania zdalnego:

Możliwe sposoby pracy z narzędziami do pracy zdalnej udostępnianymi na UG w roku akademickim 2020/2021

Sposób tworzenia nazw Zespołów w Teams

Jak założyć sobie Zespół w tenancie studenckim

- Jak dodać studentów do zespołu (film)

Konfiguracja połączenia z kontem Teams z poziomu platformy Moodle

 

Przydatne informacje dot. działalności Wydziału przy wykorzystaniu nowych technologii:

- Jak korzystać z sieci WiFi (eduroam) na UG?

Jak przeprowadzić spotkanie Rady Dyscypliny on-line (film)

- Szkolenie z Portalu Edukacyjnego UG (film)

Szkolenie z MS Teams - VI Konferencja Młodych Naukowców (film)

MS Teams: Jak prowadzić egzamin za pomocą MS Forms (film)

Skanowanie zbiorów BUG na życzenie - informacja