XI Posiedzenie Otwartego Konwersatorium Religioznawczego UG

Organizatorzy Otwartego Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do udziału w jedenastym posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek 19 maja 2022, w godz. 18.00-19.30 na Wydziale Historycznym UG w auli 1.48 (parter w holu głównym). Posiedzenie rozpocznie referat wprowadzający pt. Współczesne papiestwo jako kozioł ofiarny. Perspektywa Girardowska, który wygłosi prof. UG, ks. dr hab. Adam Romejko, z Instytutu Politologii UG.

Wprowadzenie do zagadnienia: W ramach wykładu zostaną zaprezentowane podstawy teorii mimetycznej, która została wypracowana przez francusko-amerykańskiego antropologa i literaturoznawcę René Girarda (1923-2015). Zaakcentowany zostanie motyw kozła ofiarnego, tj. osoby lub grupy osób, wobec których niechęć stanowi okazję do budowania jedności (społecznej, politycznej, religijnej etc.). Fenomen ten ujawnia się w różnych epokach i miejscach. Odnosząc się do współczesności, R. Girard zwraca uwagę na fenomen, który określa mianem nowoczesnej troski o ofiary. Polega on na opowiadaniu się po stronie słabych i cierpiących, któremu towarzyszy generowanie kolejnych kozłów ofiarnych połączone z przekonaniem o słuszności takiego stanu rzeczy. Taka troska o ofiary zostanie zaprezentowana na przykładzie Kościoła katolickiego – tak w wymiarze uniwersalnym, jak i lokalnym (krajowym).

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta celem wstępnego zorientowania się w jego tematyce badawczej:

Romejko A., Chrześcijańskie męczeństwo jako proces komunikacji, w: Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2014 (t. 7) s. 9-26 - http://romejko.edu.pl/content/pdf/32_romejko_meczenstwo.pdf

Romejko A., Rene Girard jako chrześcijański apologeta, w: Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy?, red. P. Artemiuk, Płock 2020, s. 163-185.- - http://romejko.edu.pl/content/pdf/43_romejko_girard_apologeta.pdf

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są przedstawiciele nauki wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta.

Zapytania i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium: 

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Prof. dr hab. Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,

Prof. dr hab. Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,

Dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Maj 13, 2022 - 11:55 by Monika Nagórska Changed on piątek, Maj 13, 2022 - 11:55 by Monika Nagórska