fbpx nagroda | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Książka M. Petelska

Gratulujemy Pani Michalinie Petelskiej wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2017 r.,

za monografię "Georg Brandes i Polacy" wydaną nakładem Wydawnictwa UG.

Lista laureatów Konkursu:

log

Studentki archeologii i etnologii w gronie najlepszych studentów województwa pomorskiego!

Studentki archeologii i etnologii z Wydziału Historycznego - Joanna Potulska oraz Katarzyna Kosińska, otrzymały prestiżowe stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszych studentów z województwa.

Nagroda PAN

W dniu 15 stycznia 2018 r. rozpoczyna się kolejna edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla Młodych Naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową, której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Laureaci

Laureatami konkursu na dofinansowanie wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie UG zostali:

L. p.

Imię i nazwisko

Wydział

Tytuł Pracy

Nagroda rektora

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego) nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku,.

Nagroda wydawnicza

Prof. UG, dr hab. Beata Możejko z Instytutu Historii UG otrzymała I nagrodę w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii: książka naukowa.

mrongowiusz

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz z Wydziału Oceanografii i Geografii, dr Tomasz Gutowski z Wydziału Ekonomicznego oraz prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski z Wydziału Historycznego zostali laureatami tegorocznej nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się uznaniem akademickiej społeczności.