fbpx Laureaci konkursu na dofinansowanie wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie UG | Wydział Historyczny

Laureaci konkursu na dofinansowanie wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie UG | Wydział Historyczny

Laureaci konkursu na dofinansowanie wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie UG

Laureatami konkursu na dofinansowanie wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie UG zostali:

L. p.

Imię i nazwisko

Wydział

Tytuł Pracy

1.

Dr Katarzyna Bartnik

Wydział Ekonomiczny

Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko – mazurskiego.

2.

Dr Michał Tuszyński

Wydział Ekonomiczny

Wpływ dostępności transportowej na rozwój gmin na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013.

3.

Dr Marta Urszula Dziedzic

Wydział Historyczny

„Stare Inflanty” w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII – początek XX wieku)

4.

Dr Marek Wawrzynkowski

Wydział Historyczny

Relacje Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie DOK nr VIII w latach 1921-1939.

5.

Dr Piotr Kowzan

Wydział Nauk Społecznych

Monografia długu jako urządzenia wychowawczego

6.

Dr Agata Rudnik

Wydział Nauk Społecznych

Zasoby psychologiczne jednostki a jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 listopada 2017 roku, 11:31