Interdyscyplinarna, ogólnopolska turystyczno-krajoznawczą konferencja naukowa pt. „Podróż z książką w ręku”. | Wydział Historyczny

Interdyscyplinarna, ogólnopolska turystyczno-krajoznawczą konferencja naukowa pt. „Podróż z książką w ręku”.

Z książką w ręku

Interdyscyplinarna, ogólnopolska turystyczno-krajoznawczą konferencja naukowa

pt. „Podróż z książką w ręku”.

Gdańsk, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego,

19-20 października 2017 r.

19-20 października 2017 r. na Wydziale Historycznym UG odbyła się interdyscyplinarna, ogólnopolska turystyczno-krajoznawcza konferencja naukowa pt. „Podróż z książką w ręku”. Została ona zorganizowana przez Pracownię Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej, Wydziału Historycznego Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W radzie programowej konferencji znalazły się dr hab., prof. nadzw. Iwona Sakowicz-Tebinka, dr Michalina Petelska (sekretarz) i Kierownik Pracowni dr Magdalena Nowak. Było to już kolejne spotkanie inicjowane przez nasz Wydział a związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką historyczną. Podczas obrad można było wysłuchać 48 referatów wygłoszonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. literaturoznawstwa, historii i historii sztuki, geografii, zarządzania i ekonomii. W grupie prelegentów znalazło się 12 doktorantów i jedna studentka.

            Celem konferencji było ukazanie powiązań pomiędzy opracowaniami, których ludzie używali w podróży, sposobem w jaki je wykorzystywali oraz tym, jak mogły one oddziaływać na odwiedzane miejsca, jakie zmiany w nich powodowały. Punktem wyjścia był człowiek i jego zainteresowanie jakimś miejscem. Z tego powodu przedmiotem naszego zainteresowania były nie tylko przewodniki, itinerariusze, diariusze, descriptio, bedekery lecz także powieści lub książki historyczne, a także strony WWW oraz blogi.

            W toku obrad wywiązała się ożywiona dyskusja, nawiązano liczne nowe kontakty naukowe. Mamy nadzieję, że zaowocują one dalszą współpracą naukową i kolejnymi konferencjami. Obradom towarzyszyła wystawa fotografii pt. Dzień, zmierzch i noc. Rzeźby Igora Mitoraja w Agrigento autorstwa redaktor Ewy Cichockiej i Magdaleny Pannert przygotowana przy współpracy Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Można ją oglądać w hallu Wydziału Historycznego UG do 30 października 2017 r.

            Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za aktywne uczestnictwo i owocną dyskusję naukową. Dziękujemy współorganizatorowi konferencji i wystawy Pani Redaktor Ewie Cichockiej ze Studia Dokumentacji Podróżniczej EGC. Wyrazy wdzięczności kierujemy do JM Rektora UG dra hab. prof. nadzw. Jerzego Piotra Gwizdały i Kanclerza UG dr Mirosława Czapiewskiego, Dziekana Wydziału Historycznego prof. dra hab. Wiesława Długokęckiego oraz Dyrektora Instytutu Historii UG dra hab. prof. nadzw. Arkadiusza Janickiego. Dziękujemy naszym patronom honorowym – Panu Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi, Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi. Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem Pana Redaktora Naczelnego Romana Daszczyńskiego i portalu WWW.gdańsk.pl, który objął nas swoim patronatem medialnym. Wdzięczni jesteśmy naszemu wyłącznemu patronowi radiowemu Radiu Gdańsk za promowanie naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu za gościnę. Dziękujemy też innym osobom, pracownikom administracji i różnych struktur Uniwersytetu Gdańskiego za okazane nam wsparcie na różnych etapach organizacji imprezy.

W imieniu organizatorów, Pracownia Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej IH UG

Nowak 1   Nowak 2   Nowak 3   Nowak 4   Nowak 5   Nowak 6

 

 

Nowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencjaNowak konferencja
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 października 2017 roku, 8:28