GDAŃSKIE SYMPOZJUM MEDIEWISTYCZNE - RELACJA | Wydział Historyczny

GDAŃSKIE SYMPOZJUM MEDIEWISTYCZNE - RELACJA

W dniu 1 września 2017 r., w auli 1.48 budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, odbyło się Gdańskie Sympozjum Mediewistyczne. Konferencja ta zgromadziła przedstawicieli z następujących ośrodków: Université Clermont-Auvergne, University of Oxford, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prodziekan ds. nauki Wydziału Historycznego, prof. UG, dr hab. Anna Paner. Referat inauguracyjny wygłosił prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki, na temat klasztorów w Prusach Krzyżackich i Królewskich w latach 1457-1517.

Referaty wygłoszone przez uczestników były poświęcone rozmaitym zagadnieniom: od historii wypraw krzyżowych, poprzez interpretację tekstów Ojców Kościoła, sprawy gospodarcze i kulturowe średniowiecznej Europy po interpretację średniowiecznych wydarzeń w czasach współczesnych. Merytoryczne dyskusje i interesujące rozmowy w trakcie debat i przerw były nieodłącznym elementem Gdańskiego Sympozjum Mediewistycznego. Uczestnicy powszechnie wyrazili opinię o doskonałym przygotowaniu przez organizatorów przebiegu konferencji i wyrazili nadzieję na kontynuację w roku następnym.

Serdeczne podziękowania za patronat i pomoc w organizacji Gdańskiego Sympozjum Mediewistycznego należą się władzom Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności- Wydziału Historycznego UG i prof. dr. hab. Wiesławowi Długokęckiemu, Dziekanowi WH UG. Organizatorzy pragną również podziękować pracownikom Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska i jego dyrektorowi, prof. dr hab. Waldemarowi Ossowskiemu, za patronat, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie kuratorskiego oprowadzania po wystawie „Pod królewską koroną” w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska w dniu 2 września br.

Gdańskie Sympozjum Mediewistyczne należy uznać za bardzo udane wydarzenie, w związku z czym organizatorzy wyrażają nadzieję, że ta konferencja na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń na Wydziale Historycznym. 

GDAŃSKIE SYMPOZJUM MEDIEWISTYCZNEGDAŃSKIE SYMPOZJUM MEDIEWISTYCZNEGDAŃSKIE SYMPOZJUM MEDIEWISTYCZNEGDAŃSKIE SYMPOZJUM MEDIEWISTYCZNE
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 września 2017 roku, 7:55