fbpx Erasmus + 2016/2017 Etnologia- rekrutacja | Wydział Historyczny

Erasmus + 2016/2017 Etnologia- rekrutacja | Wydział Historyczny

Erasmus + 2016/2017 Etnologia- rekrutacja

 ERASMUS+ 2016/2017 ETNOLOGIA

                                                     

W środę 2 marca 2016 o godz. 13.00 w pokoju 103 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium proszę o wcześniejszy kontakt z dr Moniką Milewską (monikamilewska@yahoo.com).

 

Etnologia ma obecnie podpisane umowy z siedmioma uniwersytetami partnerskimi.

Są to:

 

- Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk
- Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego) - http://www.uni-halle.de

 - Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca - www.phil.muni.cz

- Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie – www.uclouvain.be

- Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – www.cr.vu.lt

- Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy) - 2 miejsca - www.uni-wuerzburg.de
- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) – 2 miejsca – www.unizg.hr

 

Kryterium wyboru kandydatów:

 

- średnia ocen z całości studiów na Etnologii (nie niższa niż 3,7);

- bardzo dobra czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poziom znajomości języka będzie weryfikowany na dalszych etapach rekrutacji);

- w przypadku wyjazdów do Niemiec i Belgii dodatkowym atutem będzie znajomość odpowiednio języka niemieckiego lub francuskiego;

- osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.).

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny wraz ze średnią ocen ze studiów na Etnologii poświadczoną w dziekanacie;

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (np. kopia świadectwa maturalnego, certyfikaty zdanych egzaminów, ukończonych kursów itp.); rozmowa kwalifikacyjna może być częściowo prowadzona w języku angielskim;

- dokumentacja osiągnięć, np. opublikowane artykuły, sprawozdania z działalności w kole naukowym itp. (opcjonalnie);

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus).

 

Stypendium wynosi 400 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii, Chorwacji, Niemiec i Czech oraz 300 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających na Słowację i Litwę.

 

Można też uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości 853 zł miesięcznie. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

 

 

                                               Koordynator Programu ERASMUS na Etnologii

                                                           Dr Monika Milewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Maja Żemojtel
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 lutego 2016 roku, 12:21