fbpx NAGRODA NAUKOWA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW | Wydział Historyczny

NAGRODA NAUKOWA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW | Wydział Historyczny

NAGRODA NAUKOWA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Z dniem 1 stycznia 2016 roku Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłasza ustanowienie corocznej

NAGRODY NAUKOWEJ

Oddziału PAN w Gdańsku

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY:

1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu dziedzinach: 

1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych, 

za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

2. Nagroda przyznawana jest doktorantom lub pracownikom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody można składać od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród przewiduje się w miesiącach maju lub czerwcu.

5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 PLN

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAGRODY: w Regulaminie konkursu - patrz osobna zakładka REGULAMIN Nagrody Oddziału.

 

Jak składać wnioski konkursowe:

1. Otworzyć zakładkę FORMULARZ zgłoszeniowy i wypełnić znajdujący się tu interaktywny formularz, nastepnie go wydrukować.

2. Złożyć na wypełnionym Formularzu swój podpis (kandydata).

3. Wniosek, tj.: 1) skan powyższego Fromularza oraz 2) zgłaszaną do Nagrody publikację (w wersji elektronicznej pdf)przesłać na adres: gdansk@pan.pl

 

KONTAKT w sprawie Nagrody:

tel. 58 712 97 02

gdansk@pan.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 stycznia 2016 roku, 9:27