fbpx Rekrutacja na wyjazd Staff Mobility for Teaching | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Rekrutacja na wyjazd Staff Mobility for Teaching

Rekrutacja na wyjazd Staff Mobility for Teaching

Rekrutacja na wyjazd Staff Mobility for Teaching – umowa STA Erasmus+ KA107 Ukraina 2019-2022

Koordynator Erasmus + dla umowy KA 107 Ukraina 2019-2021 ogłasza z dniem 26.11.2021 rekrutację wśród pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Historycznego na wyjazd STA do Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie w semestrze letnim 2021/2022.

Osoby zainteresowane odbyciem 5-dniowego (+ 2 dni na dojazd) stażu dydaktycznego w tej uczelni proszone są o wypełnienie E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching i Formularz Uczestnika – WYJAZD STA Kraje Partnerskie KA107 (druk dwustronny – podpisana klauzula „Rodo” na odwrocie) i przekazanie ich w terminie do 15 stycznia 2022 do koordynatora programu dr hab. Magdaleny Nowak, prof. UG, e-mail: magdalena.nowak@ug.edu.pl. Termin wyjazdu należy planować na okres nie wcześniejszy niż 2 miesiące od dnia przekazania dokumentów do koordynatora.

Kryteria rekrutacji:

Pierwszeństwo przy rekrutacji mają osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy, osoby prowadzące zajęcia w językach obcych (zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG) oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi, współudział w tworzeniu projektów współpracy KA107, współpraca z uczelniami spoza UE).

Podstawą kwalifikacji kandydata jest dokument E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching (nie ma konieczności przesyłania oryginału dokumentu), wystarczy skan podpisanego przez koordynatora ukraińskiego dokumentu.

Proszę się zapoznać z załączoną informacją: Realizacja mobilności dydaktycznych STA E+ KA107 2020 - wskazówki

 

Wymagane dokumenty:

WZÓR Formularz Uczestnika - WYJAZD STA Kraje Partnerskie - KA107

WZÓR WYJAZD STA - E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 listopada 2021 roku, 16:53