fbpx Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. administracji | Wydział Historyczny

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. administracji | Wydział Historyczny

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. administracji

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko specjalisty do spraw administracji w dziekanacie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Komisja Konkursowa rekomenduje J.M. Rektorowi Uniwersytetu Gdanskiego do dalszego procedowania zatrudnienia:

Panią
mgr Żanetę Głombiowską

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane doświadczenie zawodowe.

Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
dziekan Wydziału Historycznego