Oferta pracy dla studenta/studentki

Autor
Data publikacji
2024-01-10

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Antropologii

Nazwa stanowiska: student/ka – stypendysta/ka (1 stanowisko)

Projekt badawczy: Rośliny jako obywatele miast: odkrywanie możliwości ponad-ludzkiego rozkwitu metropolii (PLAURCI) ( nr. 2022/47/P/HS3/03403)

Kierownik projektu: dr Anna Zadrożna

 

Zakres prac [w języku angielskim]

Stypendysta/ka będzie wspierać kierownik projektu na wszystkich etapach projektu, pomagając w prowadzeniu badań terenowych i popularyzacji wyników projektu. Do obowiązków stypendysty/ki należeć będzie min. przygotowanie bibliografii z adnotacjami, redagowanie transkrypcji wywiadów, przeprowadzanie podstawowych badań jakościowych, towarzyszenie kierownik projektu podczas badań terenowych oraz sporządzanie notatek terenowych. Do zadań administracyjnych należeć będzie min. pomoc w umawianiu rozmów kwalifikacyjnych oraz identyfikowaniu potencjalnych rozmówców z organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, wsparcie w innych zadaniach związanych z obsługą projektu.

Jednocześnie, stypendysta/ka będzie prowadzić własne badania magisterskie/doktoranckie przy wsparciu kierownik projektu, na temat związany z szerokopojętą antropologią środowiskową/etnografią więcej-niż-ludzką/etnobotaniką. W ramach popularyzacji wiedzy akademickiej i upowszechniania wyników badań, stypendysta/ka zaprezentuje wyniki swoich badań podczas konferencji naukowych. Wymagane są gotowość wzięcia udziału w konferencjach międzynarodowych oraz chęć zdobywania nowych umiejętności i poszerzania wiedzy akademickiej.

 

Wymagane kwalifikacje

Studenci/ki studiów magisterskich lub doktoranckich w dziedzinie antropologii lub szeroko pojętej dyscypliny pokrewnej wykazujący się doświadczeniem badawcze lub przynajmniej silną wiedzą teoretyczną i zainteresowaniem w dziedzinie antropologii środowiskowej, ekologii politycznej i/lub etnografii wielogatunkowej. Do aplikowania zachęcamy także studentów innych kierunków (takich jak architektura, socjologia, STS, urbanistyka), którzy chcą zdobyć doświadczenie w dziedzinie nauk humanistycznych/społecznych o środowisku, jeśli interesują się roślinami, przestrzeniami zielonymi, ekologią polityczną i/ lub studiami miejskimi. Wymagana znajomość języka polskiego oraz zaawansowana znajomość języka angielskiego, wysokie umiejętności interpersonalne oraz umiejętność pracy zarówno indywidualnej jak i w zespole. Doświadczenie lub silna motywacja do nauki prowadzenia badań etnograficznych oraz wykonowania zadań związanych z zakrezem w/w prac.

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie na okres 20 miesięcy, do końca września 2025, Przewidywana data rozpoczęcia pracy: luty, 2024. Miesięczne wynagrodzenie do 4500 PLN brutto, zależne od doświadczenia.

 

Wymagane dokumenty:

  1. CV zawierające przebieg edukacji (można wymienić adekwatne zajęcia), doświadczenie badawcze, nagrody/stypendia, dodatkowe doświadczenie oraz imiona i kontakt do dwóch potencjalnych referentów/tek.
  2. List motywacyjny (zawierający informację na temat tego, dlaczego chce Pan/i pracować w tym projekcie, w jaki sposób spełnia Pan/i kryteria, czego możesz się Pan/i nauczyć i wnieść do projektu).

Wszystkie dokumenty powinny być przesłane jako  pojedynczy plik pdf zatytułowany Nazwisko_stypendium na adres anna.zadrozna@ug.edu.pl

Język aplikacji: Polski lub angielski (w przypadku aplikacji w języku polskim, konieczne wykazanie się znajomością języka angielskiego).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Więcej informacji na temat projektu: https://plaurci.ug.edu.pl/

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy anna.zadrozna@ug.edu.pl

Termin składania ofert: 24 Styczeń 2024

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10 Styczeń, 2024 - 15:02; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 10 Styczeń, 2024 - 15:09; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska