fbpx Rada Naukowa, redakcja, recenzenci | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Rada Naukowa, redakcja, recenzenci

Rada Naukowa, redakcja, recenzenci

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lutego 2014 roku, 11:03
Christianitas Antiqua

Copyright by Uniwersytet Gdański

ISSN 1730-3788

adres redakcji: ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk

adres wydawnictwa:Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, tel./fax 58 53 1137 

http://wyd.ug.gda.pl

 

Naukowa Rada Redakcyjna:

Prof. dr hab. Sławomir Bralewski, Zakład Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Pracownia Historii Bizancjum w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan Iluk, Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego (Redaktor Naczelny)

Ks. Prof. dr Marek Inglot SJ, Facolta di Storia e dei Beni Culturali della Chiesa na Pontificia Università Gregoriana w Rzymie

Ks. Prof. em. KUL dr hab. Stanisław Longosz

Prof. dr hab Henryk Pietras, Instytut Kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie

Ks Prof. Benjamin Wold, Trinity College Dublin, The University of Dublin

 

Sekretarz Redakcji:

dr Wojciech Gajewski

 

Komitet Redakcyjny:

Prof. dr hab. Jan Iluk, Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego (Redaktor Naczelny)

Prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki – Uniwersytet Gdański

Prof. UG dr hab. Ireneusz Milewski – Uniwersytet Gdański

dr Monika Ożóg – Uniwersytet Opolski

dr Michał Kosznicki – Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci współpracujący:

ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Juliusz Jundziłł – Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Szymon Olszaniec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Christianitas Antiqua" jest wersją pierwotną.