fbpx Koła naukowe na Wydziale Historycznym | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Koła naukowe na Wydziale Historycznym

Koła naukowe na Wydziale Historycznym

Koło Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej

kolokith

Instytut Historii

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: www.faceook.com/kolokith

Działalność: 

Koło Naukowe Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej działa przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Koła jest poszerzanie i propagowanie wiedzy związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem naszych studiów. Na spotkaniach Koła dzielimy się między sobą doświadczeniami z podróży po kraju i za granicą i organizujemy objazdy naukowe w celu poznania miejscowości turystycznych. Koło nawiązuje także kontakty z innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi na terenie całego kraju, także i innymi Kołami Naukowymi i stowarzyszeniami o podobnej działalności.

Członkiem naszego Koła zostać może każdy student Wydziału Historycznego. Na spotkania można też przychodzić bez zadeklarowanego członkostwa, jako wolny słuchacz.

Koło Naukowe Historii Sztuki UG

KNBK

Instytut Historii Sztuki

Przewodniczący:
Noemi Etush
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.badaczekultury.wordpress.com

E-mail Koła: badaczekultury@wp.pl

Działalność: 

Za główny cel koła postawiliśmy sobie pogłębianie i uzupełnianie wiedzy jego członków. Staramy się poruszać zagadnienia, które nie mogą być zrealizowane w trakcie zajęć kursowych z powodu braku możliwości lub czasu (sekcja technologiczna). Doceniamy rolę teorii, jednak dążymy do  możliwie największej ilość zajęć praktycznych (sekcja inwentaryzacyjna), które będą pomocne podczas mierzenia się z przyszłymi zadaniami naukowymi stawianymi przed studentami.  Ważne jest dla nas szerzenie świadomości o lokalnym dziedzictwie kulturowym (sekcja gdańska), jednak staramy się zachować nasze umysły otwarte także na inne kręgi kulturowe (sekcja azjatycka). Zależy nam, aby koło swoimi działaniami popularyzowało historię sztuki oraz wiedzę o ochronie zabytków, ale także aby aktywizowało i integrowało środowisko studenckie. A wszystkie te cele staramy się realizować przez organizację i udział w spotkaniach, wykładach i konferencjach naukowych oraz przez wycieczki i objazdy naukowe.

facebook.com/KołoNaukoweBadaczyKulturyInstytutuHistoriiSztukiUG

 

Koło Naukowe Religioznawców

Instytut Historii

Przewodniczący:
Rafał Kamiński
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/groups/1473583416283407/

E-mail Koła: religioznawstwoug.2013@gmail.com

Działalność: 

 • Rozwijanie zainteresowań studentów w dziedzinach: historii, kultury, religii.
 • Przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej oraz przygotowanie do realizacji prac dyplomowych.
 • Popularyzacja wśród studentów: historii, religioznawstwa i kultury.
 • Popularyzacja kierunku religioznawstwa wśród szkół średnich poprzez uczestnictwo i organizację targów.
 • Organizacja spotkań, debat, wyjazdów naukowo – kulturalnych.
 • Stworzenie własnej biblioteki publikacji związanych z kierunkiem.

Koło zostało założone 14.12.2010 r. przez studentów religioznawstawa.

Koło ma charakter międzywydziałowy, co oznacza, że jego członkiem może zostać każdy student.

Nie ma stałego terminu spotkań. Jednak informacja o przedsięwzięciach organizowanych przez Koło zamieszczana jest na stronie internetowej.

Siedziba: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego - 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

Koło Naukowe Studentów Archeologii UG

KNSA UG

Instytut Archeologii i Etnologii

Przewodniczący:
Jan Mariak
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://max008.vot.pl/kolo/

E-mail Koła: koloarcheoug@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Studentów Archeologii powstało z inicjatywy studenckiej zaraz po utworzeniu archeologii na UG. Po krótkiej przerwie działalność KNSA została reaktywowana w marcu 2012 roku. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego. Od czasu reaktywacji do celów statutowych KNSA należą: poszerzanie zainteresowań naukowych wśród studentów UG, integracja studentów różnych roczników i różnych kierunków studiów, współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi na terenie całego kraju i poza granicami, popularyzacja archeologii jako nauki oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego Pomorza. W ramach Koła Naukowego Studentów Archeologii działają obecnie trzyn ekcje: archeologii eksperymentalnej, archeologii podwodnej i rysunkowa. Członkowie Koła swoją wiedzę i ciekawość poszerzają poprzez warsztaty tematyczne, wycieczki, wizyty w instytucjach badawczych i muzealnych oraz organizowanie wykładów. W semestrze letnim KNSA organizuje wykłady w ramach projektu "Archeologia Pomorza". KNSA zorganizowało także konferencję studencką pt. "Stan i Perspektywy Badań Archeologicznych na Pomorzu", przedsięwzięcie zakończy się publikacją. Promowanie archeologii i Uniwersytetu Gdańskiego Koło Naukowe Studentów Archeologii prowadzi min. w formie udziału w Bałtyckim Festiwalu Nauki organizując warsztaty i wystawy tematyczne. KNSA otwarte jest na różnorodne projekty zarówno osób w nim działających jak i instytucji zewnętrznych. Zakres badań, przedsięwzięć i poruszanej tematyki zależy w dużej mierze od zainteresowań członków KNSA dlatego formuła działania Koła nigdy nie jest ostateczna i zamknięta

FB: http://www.facebook.com/koloarcheoug

Naukowe Koło Doktorantów Historii UG

Logo nkhd UG
Prezes:
Agnieszka Sukiennik
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.nkdh.ug.edu.pl/

E-mail Koła: nkdh@ug.edu.pl

Działalność: 

 Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego działa przy studiach doktoranckich na Wydziale Historycznym UG. Koło zostało zawiązane w 2009 roku, a w 2010 roku formalnie zarejestrowane (jako jedno z pierwszych kół naukowych doktorantów historii w Polsce). Do głównych zadań Koła należą aktywizowanie, integrowanie i wspieranie środowiska naukowego doktorantów. NKDH UG zrzesza historyków (w tym historyków prawa i wojskowości), historyków sztuki oraz archeologów. Nasi członkowie (obecnie ponad 20 osób) aktywnie uczestniczą w licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ponadto organizują bądź współorganizują konferencje naukowe oraz wygłaszają prelekcje w ramach kolejnych, corocznych edycji Wykładów Otwartych na Wydziale Historycznym UG (V. edycja: luty-czerwiec 2014). Członkowie NKDH UG są pomysłodawcami i współorganizatorami (razem z NKH UG) konferencji marynistycznej o ogólnopolskim zasięgu, od 2011 roku odbywającej się cyklicznie na Wydziale Historycznym UG. NKDH UG redaguje – w ścisłej współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu – czasopismo naukowo-dydaktyczne „Argumenta Historica”. Utrzymujemy kontakty z licznymi organizacjami (w tym studenckimi i doktoranckimi) w innych ośrodkach naukowych.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do współpracy z naszym Kołem.

FBhttps://www.facebook.com/NKDHUG

Naukowe Koło Historyków UG

NKH UG

Wydział Historyczny

Przewodniczący:
Adam Lubocki
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.nkh.ug.edu.pl/

E-mail Koła: nkhunigdansk@gmail.com

Działalność: 

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego istnieje od ponad 20 lat i funkcjonuje pod tą nazwą od 1996 roku, kontynuując działalność powstałego w 1987 roku Koła Ikonograficznego. Zrzesza studentów zainteresowanych dziejami od starożytności do czasów współczesnych, pasjonatów historii wojskowości, historii regionalnej, nauk pomocniczych historii, miłośników biografii ważnych dla dziejów postaci. Członkowie Koła biorą udział zarówno w ogólnopolskich, jak i międzynarodowych konferencjach studencko-doktoranckich, w warsztatach archiwalnych, wygłaszają referaty na zebraniach, współpracują z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami i grupami rekonstrukcyjnymi.  NKH ma również wkład w organizację licznych konferencji naukowych, zarówno mniejszych sympozjów, jak i największych w Polsce konferencji ogólnokrajowych, takich jak II Konferencja  Historii Morskiej i Rzecznej, XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów.

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące naszej działalności znajdują się oficjalnej stronie Koła  – zapraszamy!

FB: http://www.facebook.com/nkhunigdansk

Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Arcana"

Przewodniczący:
Karolina Firlej
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG

SKNAS.UG

Instytut Archeologii i Etnologii

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.sknasug.wordpress.com

E-mail Koła: sknas@ug.edu.pl

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej zostało założone 05.06.2012 r. z inicjatywy grupy studentów archeologii. Koło ma charakter międzywydziałowy, co oznacza, że jego członkiem może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkania Koła odbywają się dwa razy w miesiącu, a informacje o dokładnym terminie kolejnych spotkań umieszczane są na plakatach (rozwieszanych na terenie uczelni), na fanpage'u Koła na portalu facebook.

Naszym celem m.in. jest:

 • Praca naukowo-badawcza w dziedzinie archeologii śródziemnomorskiej i nauk pokrewnych.
 • Pogłębianie i rozszerzanie własnej wiedzy w dziedzinie archeologii śródziemnomorskiej.
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi Kołami i stowarzyszeniami o podobnej działalności w kraju i za granicą.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi na terenie całego kraju i poza jego granicami.
 • Organizowanie imprez upowszechniających archeologię śródziemnomorską i promujących Uniwersytet Gdański.

Co zrobiliśmy do tej pory?

 • Udział w wykopaliskach archeologicznych na Antikytherze, Grecja (2012 r.)
 • Współorganizacja praktyk archeologicznych w Negotino Gradište, Macedonia (2012-2015r.)
 • Co miesięczne wykłady otwarte o szeroko pojętej tematyce śródziemnomorskiej, których gośćmi są prelegenci z kraju i za granicy.
 • Wyjazdy naukowo-dydaktyczne do Poznania, Berlina, Rzymu, Malty.
 • Reprezntacja Intytutu Archeologii i Etnologii UG podczas Targów Akademia.
 • Od 2012r. Współorganizowanie kolejnych edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Starożytniczej  ( w tym w 2013r IX SKS. „Navigare Necesse. Morze-podróż-przejście-przemiana”, która odbyła się w Gdańsku)
 • Udział w XI i X Bałtyckim Festiwalu Nauki
 • Organizacja I Pomorskiego Sympozjum Antycznego „Sztuka Zabijania”   

Adres strony FB: http://www.facebook.com/SKNAS.UG

Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG

SKNE

Instytut Archeologii i Etnologii

Przewodniczący:
Kamil Szproncel
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.etnokolo.ug.edu.pl

E-mail Koła: etnokolo@ug.edu.pl

Działalność: 

Wraz z utworzeniem na Uniwersytecie Gdańskim kierunku Etnologia zrodziła się naturalna potrzeba stworzenia koła naukowego, które uzupełni działalność dydaktyczną oraz ukierunkuje oddolną aktywność studentów. Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG powstało nieformalnie w marcu 2011 roku z inicjatywy kilkorga studentów Etnologii a zostało zarejestrowane w listopadzie 2011 roku. Warto zauważyć, że jest to najstarsze koło naukowe działające w Instytucie Archeologii i Etnologii UG. Przedmiotem zainteresowań członków Studenckiego Koła Naukowego Etnologów UG jest teoria i praktyka etnologii. Koło organizuje otwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych etnologią, antropologią kulturową, wielokulturowością. W ramach spotkań odbywają się wykłady, na które zapraszani są prelegenci z ośrodków naukowych całej Polski, między innymi w ramach cyklu Ścieżki Antropologii Współczesnej. Organizowane są również projekcje filmowe kina antropologicznego, np. we współpracy z PIA (Polski Instytut Antropologii) oraz GDFF (Gdańsk DocFilm Festival). Wydajemy pismo Gazeta Gdańskich Antropologów TamTam. Realizujemy badania terenowe oraz wiele innych projektów z zakresu etnologii i promowania wielokulturowości. Nasza działalność w roku akademickim 2012/2013 została doceniona i nagrodzona przyznaniem prestiżowej nagrody Czerwonej Róży, dla najlepszego koła naukowego w Województwie Pomorskim.

http://www.facebook.com/EtnoKoloUG

Przewodniczący:                                       Opiekunowie:

- Jarosław Zawada (2013 – obecnie)         - dr Mariusz Kairski (2013 –obecnie)

- Tadeusz Meissner (2012 – 2013)            - dr Andrzej Stachowiak (2012-2013)

- Anna Adamczyk (2011-2012)                  - dr Małgorzata Rajtar (2011 – 2012

Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”

Po Prostu

Instytut Historii

Przewodniczący:
Mateusz Kowalczyk
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.poprostu.ug.edu.pl/

E-mail Koła: dyskusjepoprostu@gmail.com

Działalność: 

Klub Dyskusyjny „Po Prostu” został założony przez studentów historii,  w celu pobudzenia jak największej liczby studentów do aktywnego współtworzenia życia naukowego na Wydziale Historycznym  Uniwersytetu Gdańskiego. Naszym priorytetem jest organizacja wykładów otwartych oraz debat oksfordzkich o tematyce ogólno-humanistycznej, a także spotkań  autorskich z pracownikami  Instytutu. Na spotkaniach Klubu wymieniamy poglądy o aktualnie pojawiających się na rynku wydawniczym publikacjach naukowych oraz dziełach kinematografii. W trakcie naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kołem Naukowym Slawistów im. P.P.Njegosa.