Instytut Historii Sztuki | Wydział Historyczny

Instytut Historii Sztuki

Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii oraz Instytut Historii Sztuki
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 37 40

Sekretariat Instytutu Historii Sztuki

Phone/fax: +48 58 523 37 40
Symbol: 
H301

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy administracyjni