fbpx Wydział Historyczny | Wydział Historyczny

Wydział Historyczny | Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Symbol: 
H000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studentów i Promocji

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Kierownicy

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy administracyjni

Strony