fbpx Wydział Historyczny | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Symbol: 
U000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy