Wydział Historyczny | Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
Phone/fax: +48 58 523 20 39
Symbol: 
H000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

p.o. Kierownika

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni