Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej | Wydział Historyczny

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Symbol: 
H320

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci