Zakład Antropologii Społecznej | Wydział Historyczny

Zakład Antropologii Społecznej

Telefon: +48 58 523 44 11, +48 58 523 44 13, +48 58 523 44 12
Symbol: 
7119

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni