Beata Możejko | Wydział Historyczny

Beata Możejko

Na wniosek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

Beata Możejko

uzyskała w dniu 22 kwietnia 2016 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 29 kwietnia 2016 r.