fbpx Piotr Jan Paluchowski | Wydział Historyczny

Piotr Jan Paluchowski | Wydział Historyczny

Piotr Jan Paluchowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 stycznia 2012 roku

Piotr Jan Paluchowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Danziger Erfahrungen w latach 1739-1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Dygdała, prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski

Dyplom nr 3455.


Gdańsk, 03 lutego 2012 r.