fbpx Marcin Piotr Grulkowski | Wydział Historyczny

Marcin Piotr Grulkowski | Wydział Historyczny

Marcin Piotr Grulkowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2009 roku

Marcin Piotr Grulkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Beata Możejko

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Bohdan Samsonowicz, prof. dr hab. Joachim Jan Zdrenka

Dyplom nr 3165.


Gdańsk, 12 listopada 2009 r.