fbpx Elżbieta Paprocka | Wydział Historyczny

Elżbieta Paprocka | Wydział Historyczny

Elżbieta Paprocka

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2005 roku

Elżbieta Paprocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rada miasta Elbląga wobec religii katolickiej i jej wyznawców w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku (1660 - 1772)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UG

Dyplom nr 2583.


Gdańsk, 07 listopada 2005 r.