fbpx Iwona Janicka | Wydział Historyczny

Iwona Janicka | Wydział Historyczny

Iwona Janicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2004 roku

Iwona Janicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Opacki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski, prof. UG, dr hab. Andrzej Szwarc, prof. UW

Dyplom nr 2453.


Gdańsk, 25 października 2004 r.