Przemysław Różański | Wydział Historyczny

Przemysław Różański

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 listopada 2014 roku

Przemysław Różański

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1922 - 1939”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia powszechna najnowsza

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Teresa Kiwerska, prof. dr hab. Andrzej Mania, prof. UMCS, dr hab. Konrad Paweł Zieliński, prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt

Dyplom nr 790.


Gdańsk, 12 grudnia 2014 r.