Piotr Andrzej Perkowski | Wydział Historyczny

Piotr Andrzej Perkowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2014 roku

Piotr Andrzej Perkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945 - 1970”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. AP, dr hab. Roman Drozd

Dyplom nr 744.


Gdańsk, 28 marca 2014 r.