Projekty finansowane z Działalności Statutowej | Wydział Historyczny

Projekty Finansowane z Działalności Statutowej

środa, 16 marca 2016 roku, 11:00

Do dnia 29.04.2016 r. uczestnicy studiów doktoranckich i młodzi naukowcy mogą składać w dziekanacie wnioski o finansowanie projektów z działalności statutowej (z dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i opinię promotora dotyczącą projektu.

Regulamin

Oświadczenia

Instrukcja finansowa

Wniosek

Informacja Dziekana Wydziału Historycznego