Wyniki | Wydział Historyczny

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 września 2015 roku, 20:15

Wyniki rekrutacji na Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii w roku akademickim 2015/2016 zostały ogłoszone w systemie IRK i udostępnione w postaci list alfabetycznych na Wydziale Historycznym.

UWAGA!

Kandydaci, którzy chcą uzyskać wgląd do akt postępowania rekrutacyjnego w swojej sprawie, mogą zgłaszać się do dziekanatu Wydziału Historycznego w następujących terminach:

  • 14.09.2015 (poniedziałek)       godz. 13.00 - 15.00
  • 15.09.2015 (wtorek)               godz. 13.00 - 15.00
  • 16.09.2015 (środa)                 godz. 11.00- 13.00