Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej | Wydział Historyczny