fbpx Instytutu Historii Sztuki | Wydział Historyczny

Instytutu Historii Sztuki | Wydział Historyczny

Historia Instytutu Historii Sztuki

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 stycznia 2014 roku, 18:08

W 1989 r. powstał Zakład Historii Sztuki kierowany przez prof. dr hab. Teresę Grzybkowską. Siedzibą Zakładu mieściła się w Gdańsku-Wrzeszczu przy al. Legionów 9, w budynku zlikwidowanego Studium Wojskowego, a od 1995 r. w Domu Opatów Pelplińskich przy ulicy Elżbietańskiej 3. Początkowo Zakład tworzyły 3 osoby. Jednostka ta prowadziła prace badawcze oraz dydaktykę dla kierunków humanistycznych UG. Dnia 30 czerwca 1994 r. uchwałą Senatu UG Zakład został włączony do Instytutu Historii. Ważnym momentem w jego rozwoju było wprowadzenie w roku akademickim 1998/1999 trzyletnich licencjackich studiów stacjonarnych w zakresie historii sztuki. Od tego momentu rosła liczba pracowników. W 2001 r. rozpoczęto również kształcenie na poziomie magisterskim.

Od 2000 r. funkcję kierownika Zakładu sprawowali kolejno: dr Waldemar Deluga (2000-2001), prof. dr hab. Konstanty Kalinowski (2001-2002) oraz dr Andrzej Woziński (2003-2008). Dzięki staraniom dyrekcji Instytutu Historii budowano kadrę Zakładu, wśród zatrudnionych wówczas samodzielnych pracowników znaleźli się: dr hab. Piotr Kawiecki, dr hab. Christofer Herrmann, dr hab. Małgorzata Omilanowska, dr hab. Peter Otto Scholz, dr hab. Joanna Sosnowska, dr hab. Jacek Tylicki, dr hab. Jarosław Bauć. 

W 2008 r., po przekształceniu Zakładu w Katedrę, kierownikiem została prof. UG, dr hab. M. Omilanowska a wicedyrektorem dr Jacek Friedrich. Współtworzą go obecnie cztery zakłady: Zakład Historii Starożytnej – kierownik prof. UG, dr hab. P. O. Scholz; Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej – kierownik dr A. Woziński; Zakład Historii Sztuki Nowożytnej – kierownik dr Jacek Kriegseisen; Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej – kierownik rof. UG, dr hab. M. Omilanowska.

Instytut dysponuje też własną biblioteką wraz z niewielką czytelnią. Księgozbiór liczy 6500 woluminów książek i ponad 250 tytułów czasopism. Bibliotekę prowadziła mgr Krystyna Ziembińska-Danilewicz, a obecnie – mgr Anna Zielińska. W sekretariacie Zakładu, a potem Katedry i Instytutu pracowały: Dorota Bartczak (2002-2005), Katarzyna Jankiewicz (2005-2008), a od 2008 - Lucyna Ołdziej.

Działalność naukowa Zakładu Historii Sztuki w pierwszym okresie istnienia polegała przede wszystkim na organizowaniu konferencji naukowych (1990 – sympozjum poświęcone pamięci Profesora Eugeniusza Iwanoyki; 1991 – konferencja „Sztuka gdańska XVII wieku”; 1992 – sympozjum poświęcone Dworowi Artura w Gdańsku; 1993 – konferencja „Sztuka gdańska w XIX wieku”, 1994 – „Muzealnictwo i kolekcjonerstwo gdańskie”). Ich rezultaty były publikowane na łamach założonego przez Teresę Grzybkowską w 1995 r., afiliowanego przy Zakładzie czasopisma „Porta Aurea”. Poważnym osiągnięciem była też zorganizowana w 1997 r. przez Teresę Grzybkowską w Muzeum Narodowym w Gdańsku wielka wystawa dawnej sztuki gdańskiej „Aurea Porta Rzeczypospolitej”. Jej pokłosiem jest potężny dwutomowy katalog zawierający wiele tekstów wybitnych polskich badaczy podsumowujących dotychczasowy stan badań nad sztuką Gdańska.

Z biegiem czasu dorobek uniwersyteckich historyków sztuki w Gdańsku powoli zaczął się wzbogacać także o prace doktorskie, poważne opracowania naukowe i habilitacyjne.