Erasmus + | Wydział Historyczny

ERASMUS+

wtorek, 14 marca 2017 roku, 21:21
Erasmus plus

PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROGRAMU ERASMUS +

W środę 8 marca 2017 o godz. 12:00 w pokoju 103 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium proszę o wcześniejszy kontakt z Prof. Nicholas Sekunda (sekunda@ug.edu.pl).



Kryterium wyboru kandydatów:

- średnia ocen z całości studiów na Archeologii (nie niższa niż 3,7);

- dobra czynna znajomość języka angielskiego (na poziomie B2);

-osiągnięcia naukowe (działalność w archeologicznym kole naukowym, ewentualne  publikacje, udział w konferencjach studenckich itp.).


Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny wraz ze średnią ocen ze studiów na Archeologii (poświadczoną przez  dziekanat WH);

- formularz stypendysty programu Erasmus+ 2017/2018 (drukowanymi literami)

- zaświadczenie z dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma możliwości dostarczenia ich w późniejszym terminie, dlatego niekompletna dokumentacja będzie podstawą odrzucenia kandydatury.


Wyniki zostaną ogłoszone w dniu naboru, tj. 8 marca 2017 r.

Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać jeden lub dwa semestry, na roku trzecim mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Archeologia w semestrze letnim.

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus).

Stypendium wynosi 450 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Grecji oraz 500 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Szwecji.

Można też dodatkowo, uzyskać stypendium socjalne w wysokości ok. 200 Euro miesięcznie. Student może je otrzymać, tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

 

Koordynator Programu ERASMUS na Archeologii

 

prof. Nicholas Sekunda