fbpx Wydawnictwa | Wydział Historyczny

Wydawnictwa | Wydział Historyczny

Wydawnictwa

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 marca 2017 roku, 22:27
GDAŃSKIE STUDIA ARCHEOLOGICZNE

                GSA są rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej przez Zakład Archeologii IH UG a następnie Instytut Archeologii UG). Pod tym samym tytułem (z dopiskiem ‘Monografie’) ukazuje się również seria monograficzna. Wydane zostały dotąd dwa tomy (2009 i 2012) a trzeci (za 2013 r.) jest w druku i ukaże się na przełomie 1 i 2 kwartału 2014. W serii ‘Monografie’ ukazały się także 2 tomy a trzeci jest w końcowej fazie druku. W zamierzeniu redakcji trzeci tom Gdańskich Studiów Archeologicznych ma rozpocząć systematyczne wydawanie czasopisma, jako rocznika.

                Czasopismo posiada stałą Redakcję i Komitet Redakcyjny. Każdy tom jest oceniany przez dwóch recenzentów dobieranych odpowiednio do problematyki zebranych artykułów. Redakcję tworzy trzyosobowy zespół złożony z Redaktora Naczelnego (Lech Czerniak), Zastępcy Redaktora (Marcin Wąs) i Sekretarza Redakcji (Joanna Dąbal.)

                 Komitet redakcyjny (poczynając od 3 tomu) tworzą: Jan Apel (Lund), Peter F. Biehl (Buffalo), Zbigniew Bukowski (Sopot), Lech Czerniak (Gdańsk), Sylwester Czopek (Rzeszów), Andrzej Kokowski (Lublin) Aleksander Kośko (Poznań), Janusz Kruk (Kraków), Witold Świętosławski (Gdańsk).


GSA 1

GSA t. 1

GSA 2

GSA t. 2

GSA 3

GSA t. 3

GSA 4

GSA t. 4