Terminy posiedzeń | Wydział Historyczny

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 12:42
Proponowane terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/2017
 Rok akademicki 2016/2017

23.09.2016 r.

21.10.2016 r.

18.11.2016 r.

02.12.2016 r.

16.12.2016 r.

20.01.2017 r.

17.02.2017 r.

24.03.2017 r.

21.04.2017 r.

19.05.2017 r.

23.06.2017 r.

22.09.2017 r.